Nedap Velos Bağımsız Kızgınlık Ve Sağlık Takibi
Nedap Velos Bağımsız Kızgınlık ve Sağlık Takibi

VELOS KIZGINLIK VE SAĞLIK TAKİBİ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?
 
-  İneklerin ayağına veya boynuna, laktivatör ismi verilen tanımlayıcı bir cihaz takılır. Laktivatörler, ineğin kızgınlık ve sağlık takip sistemi karşısında kimliğidir.

-  Ahır içerisine 150 metre çapında etkili bir anten ve kontrol kutusu montajı yapılır. 150 metreden büyük ahırlarda daha fazla anten kullanılarak etki mesafesi arttırılır.

-  Laktivatörler, gün boyunca ineğin hareketlerini kaydeder ve hafızasında toplar.

-  Toplanan bilgiler anlık (5 dk. arayla) ve ahır içine konumlandırılan anten vasıtasıyla sisteme aktarılır.

-  Sistem, toplanan bilgileri yorumlayarak ve geçmişle karşılaştırarak kullanıcıya o hayvanın kızgınlık ve sağlık durumu hakkında rapor ve uyarılar gönderir.

-  Velos, optimum tohumlama zamanı göstergesi ile dünya üzerindeki en doğru kızgınlık takip sistemidir.


 SİSTEMİN GENEL FONKSİYONLARI


 
Temel Fonksiyonları :

- Kızgınlık Takibi
- Hayvan Davranışları ve Sağlık Durumu

KIZGINLIK TAKİBİ


 • - İneğinizin bireysel olarak; günlük belli bir aktivitesi vardır, gün boyunca: yem yemesi, su içmesi, gezintisi, dinlenmesi tanımlama cihazı sayesinde anlık olarak kaydedilir.
 •  
 • - Kızgınlıkta olan bir hayvanın davranışı, normal davranışlarından oldukça farklıdır. Tanımlama cihazı ile aktivite ölçümü ve bireysel davranışlar gözlenir.
 •  
 • - Deneyimli gözler küçük sürülerde hayvanların farklı davranışlarını ve kızgınlığını yakalayabilir. Ancak büyük sürülerde gözle tespit neredeyse imkansızdır.
 •  
 • - Tanımlama cihazından ahır içindeki anten vasıtasıyla ana bilgisayara gönderilen bu bilgiler, sistem tarafından işlenir ve ineklerinizinbireysel hareketliliğinin ortalaması hesaplanır. Bu hesaplama sayesinde ineğinizin kızgınlığını hatasız bir şekilde tespit etmiş olursunuz.
 •  
 • - Her bir ahır içerisine monte edilen anten, 150 metre çapındaki etki mesafesiyle ahırdaki ve gezinti alanındaki her hayvanın aktivite değerlerini izler ve ana bilgisayara aktarır.
 •  
 • - Boyu uzun ahırlarda 2. bir anten daha kullanılır.
 •  
- Velos programı, hayvanın aktivite yükselişini saptar. Anlık hareketlilik yeterli düzeye ulaşmamışsa sistem “Kızgınlık şüphesi” uyarısı, yeterli düzeye ulaşmışsa kızgınlık uyarısı verir.

 • - Filtre özelliği ile dilerseniz gebe ve gönüllü bekleme süresi içerisindeki hayvanlarınızdan kızgınlık uyarısı almayabilirsiniz.
 •  

SAĞLIK TAKİBİ
 • - Velos programı, hayvan hareketlerine göre grup ve bireysel hayvan bazında sağlık takibi yapar.
 • - Gerekli durumlarda kullanıcıya uyarı gönderir.
 •  
Sağlık takibi kapsamında;

- Ayaktan tanımlamalı laktivatör kullanan bir çiftlikte, hayvanlara ait adım sayısı, kalkma sayısı ve yatma süresi bireysel, grup ve sürü ortalaması bazında görülebilmektedir.

- Boyundan tanımlamalı laktivatör kullanan bir çiftlikte, hayvanlara ait beslenme ve geviş getirme süresi bireysel, grup ve sürü ortalaması bazında görülebilmektedir.