Ziraat Bankası’ndan Avantajlı Küçük Ekipman Kredisi
 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden, koşullarınızın uygun olması halinde, Küçük Ekipman Kredisi kullanabilirsiniz. 
100 bin TL’ye kadar kullanılabilen kredinin vadesi de maksimum 60 ay (5 yıl) olarak belirlenmiştir.
 
Kredi kapsamında Sezer’den alabileceğiz ürünler:
Hayvan kaşınma fırçası (Otomatik tip)
Seyyar süt sağım makinesi (PLS 2/1 modeli)
Gübre sıyırıcı (Hidrolik tip)
Suluk (Paslanmaz devirmeli suluklar)
Vakum pompası (YVP 2000)
 
Kredi hakkında ön bilgi:
Bu kredi, Tarım işletmelerinin daha verimli çalışmaları ve mekanizasyon düzeylerini yükseltmeleri için "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" esaslarına göre "Zirai Kredilendirme Belgesi" olan yeni ve kullanılmamış küçük ekipman alımına yönelik olarak gerçek / tüzel kişi üreticilere verilmektedir.
 
Satış değeri 100.000 TL’ye kadar olan ve traktör, biçerdöver, kendi yürür hasat makineleri vb. gibi araçların dışında kalan tarımsal mekanizasyon aracı alımları için, KDV dahil satış bedelinin tamamına kadar kredilendirme imkânı mevcut.
Farklı ödeme periyotları ve uygun vade seçenekleriyle, taksit tarihlerini ve taksit tutarlarını, ürününüzün hasat tarihlerine göre belirleyebilirsiniz.
Koşullarınız uygunsa, bir imza karşılığında kredi imkânından faydalanabilirsiniz.
Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz.
 
İstenen belgeler:
 
Gerçek kişiler için
Nüfus cüzdanı
Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 
Tüzel kişiler için
Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi
Oda kayıt belgesi
Vergi levhası
Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı vb)
Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler