Ziraat Bankası´Ndan Çiftçilerimize Tasarruflu Sulama Kredisi
Ziraat Bankası´ndan Çiftçilerimize Tasarruflu Sulama Kredisi

Ziraat Bankası’ndan çiftçilerimize büyük destek...

Ziraat Bankası, modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla çiftçiler için uzun vadeli Tasarruflu Sulama Kredisi’ni uygulamaya başladı.

Bu kredi kapsamında yer alan tamburlu sulama makineleri için üreticilerimiz, 5 yıl vadeli Tasarruflu Sulama Kredisini kullanabiliyorlar.

Tasarruflu Sulama Kredisinde harcamanın tamamına kredi var; özkaynak katkısı, kredi komisyonu ve faiz yok.

Üreticilerimizin bu krediden yararlanabilmeleri için; Sezer'den alacakları proforma fatura ile birlikte bağlı bulundukları il veya ilçedeki Ziraat  Bankası şubelerine kredi ön kabul başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. 

Başvurusu uygun bulunan üreticilerimiz, aşağıdaki belgeleri içeren sulama projesini Ziraat Bankası şubesine sunmalıdır.   

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Ziraat Bankası "Basınçlı sulama bilgi formu" (Sezer tarafından hazırlanmaktadır.) 
 • Güncel ÇKS belgesi,
 • Sulama Projesi (Sezer tarafından hazırlanmaktadır.)
 • Tapu fotokopisi
 • Arazi kiralık ise kiralama belgesi
 • Hisseli arazi başvuruları için diğer hissedarlardan alınacak Muvafakat ve Taahhüt beyanı
 • Şirket adına yapılacak başvurularda yetkili kurul kararı ve imza sirküsü
 • Sulama Suyu Analiz Raporu (Son 5 yıl içinde yetkili laboratuvardan alınmış olacak),
 • Toprak Fiziksel Analiz Raporu (Son 5 yıl içinde yetkili laboratuvardan alınmış olacak),
 • Su kaynağı belgesi (Yer üstü su kaynağı kullanım izni / tahsis belgesi veya yeraltı suyu kullanma belgesi - parsel no ve arazi sahibinin ismi ile uyumlu olacak - veya sulama birliği veya kooperatifinden su kullanım izin belgesi)
 • Tamburlu sulama makinesine ait teknik şartname (Sezer tarafından hazırlanmaktadır.) 
 • Projeyi hazırlayan yetkili Ziraat Mühendisinin diploma ve Ziraat Odası kayıt belgesi sureti.
 • Vekaleten başvuru yapılacaksa, vekalet belgesi

Sulama dosyası hazırlanan üreticilerin, bu dosyayı Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerine onaylatmaları ve akabinde Ziraat Bankasına teslim etmeleri gerekmektedir.

Konu ile ilgili uzman çalışma arkadaşlarımızdan ayrıntılı bilgi almak isterseniz İLETİŞİM sayfamızdaki formu doldurabilirsiniz.