Tamburlu Sulama Makinelerine %50 Hibe Desteği

Tamburlu Sulama Makinelerine %50 Hibe Desteği 

 

19. Etap Bireysel Sulama Sistemleri kapsamında tamburlu sulama makinelerini %50 hibe desteği ile alabilirsiniz.

Başvurularınızı 22 Şubat 2024 tarihine kadar Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine yapabilirsiniz.


YATIRIMCIDAN İSTENEN BELGELER:
 

 • Nüfus cüzdan fotokopisi,

 • Güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi,

 • Adli Sicil Kaydı (Sabıka kaydı)

 • Varsa; Genç Çiftçi / İyi Tarım Uygulayıcısı / Organik Tarım Müteşebbisi olduğuna dair Sertifika sureti / Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakını veya Gazi olduğunu gösteren belge,

 • Sulama Suyu Analiz Raporu (Son 5 yıl içinde yetkili laboratuvardan alınmış olacak),

 • Toprak Fiziksel Analiz Raporu (Son 5 yıl içinde yetkili laboratuvardan alınmış olacak),

 • Su kaynağı kullanım / tahsis izin veya yeraltı suyu kullanma belgesi (Belge, parsel no. ve arazi sahibinin ismi ile aynı olacak veya sulama birliği veya kooperatifinden su kullanım izin belgesi alınacak,

 • Muvafakatname (Hisseli Araziler için)

 • Yetkili Kurul Kararı (Tüzel kişilik başvuruları için)

 • İmza Sirküleri (Tüzel kişilik başvuruları için)

 • Ticari sicil Gazetesi (Tüzel kişilik başvuruları için)

 • Kiralama Belgesi (Arazi kiralayarak yapılacak başvurular için, arazi kiralama belgesi onaylı sureti – En az 5 yıl süreli kiralama gerekli),

 • Başvuru yapılan parsel için Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatifinden, “Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi kapsamında son 5 yılda sulama amaçlı kredi kullanmadığına dair yazı,

 • Tapu fotokopisi (Min. 20 dekar),

 • Hibe başvurusu 1. derece yakını (Anne, baba ve çocuklar) adına yapılacaksa noter onaylı vekaletname,

 
SEZER TARAFINDAN HAZIRLANACAK BELGELER:
 

 • Hibe Başvuru Formu,

 • Sulama Projesi (Dizpozisyon),

 • Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu,

 • Sezer’den alınacak tamburlu sulama makinesine ait teknik şartname,

 • Tedarikçi ile yapılacak uygulama sözleşmesi,

 • Projeyi hazırlayan yetkili Ziraat Mühendisinin diploma ve Ziraat Odası kayıt belgesi sureti.

 
NOTLAR:
 

 • Hibe başvurusu için yatırımcının son 10 yılda, başvuru yapılan parsel için sulama desteğinden yararlanmamış olması gerekmektedir.

 

 • Yatırımcı tarafından daha önce parselin bir kısmı için sulama hibe desteği veya tarımsal kredi kullanılması durumunda, parselin kalan kısmı için başvuru yapılabilmektedir.

 
Başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne başvuru sahibi tarafından şahsen veya vekaletname verdiği kişi tarafından yapılabilir.

 

Konu ile ilgili uzman çalışma arkadaşlarımızdan bilgi almak isterseniz İLETİŞİM sayfamızdaki formu doldurabilirsiniz.