Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Tebliğ (2020/04)


Değerli üreticilerimiz,
 
Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan karar kapsamında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin detaylar belirlenmiştir. Bu kapsamda; 01.01.2020 - 31.12.2022 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası  ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili teknik esasları kapsayan Tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
 
1. Tebliğe göre gerekli şartları taşıyan üreticiler; traktör, tarım makinaları, modern basınçlı sulama sistemleri ile tarım makinaları parkları alımlarında Bakanlar Kurulu Kararında yer alan indirimli oranlarda tarımsal kredilerden faydalanabilecektir. Kredilendirme koşulları, yatırımda öncelikli iller ve teknik kriterler tebliğde yer almaktadır.
 

2. Kredilerden yararlanacak olan ve tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan üreticiler, üretim konuları için belirlenen taban indirim oranlarına ilave olarak;

  Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği,

•  Damızlık düve yetiştiriciliği,

•  Büyükbaş hayvan besiciliği,

•  Küçükbaş hayvancılık konularında tebliğde belirtilen illerde faaliyet göstermeleri veya gösterecek olmaları durumunda bölge yatırımı özellikli kriterinden yararlanabilecektir.

 
2. Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği ve küçükbaş hayvancılık yatırım konularında;

•  Sütçü ırk hayvan alımı,

•  Barınak yapımı ve tadilatı,

•  Süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı,

  Yem hazırlama ünitesi,

•  Balya makinesi, Çayır biçme makinesi,

•  Silaj makinesi,

•  Hayvan yatağı,

  Travay,

  Gübre yönetimi ile ilgili alet ekipman alımı,

•  Kurulu işletmelerin münferit alet ekipman alımı gibi konular yatırım kredisi kapsamında değerlendirilmektedir.

 
3. Modern basınçlı sulama sistemleri yatırımlarında, kriterlere ve yatırım yapılacak ile bağlı olarak;

  Üreticilerin su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yüzey altı damla (sadece meyve ağaçları ve bağ sulamasında), yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması, ve bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemler (akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri ve benzeri sistemler) ile hareketli sulama makineleri (dairesel hareketli, doğrusal ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makineleri vb.) konusundaki kredi talepleri,

  Modern basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin kredi talepleri, modern basınçlı sulama içerisinde değerlendirilir.

 
3. Bakanlar Kurulu Kararında da yer aldığı üzere yurt içinde üretilen makinalar için ek sübvansiyon oranları belirlenmiştir. Tebliğe göre yurt içinde üretilen makine alımı kriterinden yararlanılabilmesi için, krediyle alınacak makine ve ekipmanların yurt içinde kurulu fabrikalarda/tesislerde üretiliyor olması gerekir. Yurt dışından demonte olarak getirilip yalnızca monte edilmek suretiyle satılan makine ve ekipmanlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
 
4. Tebliğ, 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerlidir.
 

Düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanıdırılmasına ilişkin tebliğin amaç, kapsam, dayanak ve tanımları için tıklayınız.
 
Düşük faizli yatırım ve işletme kredisi için üretim konuları, faiz indirimleri ve kredi limitlerini incelemek için tıklayınız.