Çiftlik Ekipmanları ve Seyyar Makinelere %50 Hibe Desteği !

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÖNELİK YATIRIMLARA %50 HİBE DESTEĞİ

Başvuru Yeri ve Zamanı
 
1-30 Temmuz tarihleri arası Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine yapılabilecektir.

Kimler Başvuru Yapabilir

İşletmesi Bakanlık kayıt sistemlerinde en az 1 yıldır aktif olanlar

Çadır alımı başvurularında göçer hayvancılık yaptıklarına dair güncel belgesi bulunanlar

Hibe kapsamındaki konular

Hayvan barınağı yapımı
(En az 10 en fazla 50 büyükbaş kapasiteli, en az 100 en fazla 300 küçükbaş kapasiteli)

Hayvan barınağı kapasite artırımı/rehabilitasyonu
(En az 10 en fazla 50 büyükbaş kapasiteli, en az 100 en fazla 300 küçükbaş kapasiteli)

Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı

Yem hazırlama makinesi

Seyyar süt sağım makinesi

Süt soğutma tankı

Hayvan kaşıma ünitesi

Otomatik suluk ekipmanları