%50 Hibe Desteği Başvurusu !

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında; Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (No: 2020/24) ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/25) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Her iki tebliğe dair uygulama usül ve esasları Uygulama Rehberi’nde yer almaktadır.
 
Başvuruları kabul edilen ve gerekli şartları taşıyan üreticilere, hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilecektir.
 
Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki projeler kabul edilmeyecektir.
 
Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde,yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknolojik yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.
 
 
1. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/24)
 
Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilmektedir. Yeni yatırım ve kapasite artırımı başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamamakla birlikte tamamlama ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden ibaret olabilmektedir. Proje kapsamında yer alabilecek tarım makineleri Uygulama Rehberi’nde yer alacaktır.
 
Yatırım konuları
1. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması;
a) Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması,
b) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması,
c) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması,
ç) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımı,
 
2. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar;
 
Bu kapsamda;

  • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı le teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
  • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı le teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu.
 
a) Modern yeni seralar,
b) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için sabit yatırımlar,
c) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için sabit yatırımlar,
ç) Kanatlı yetiştiriciliği için sabit yatırımlar,
d) Kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırımlar,
e) Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri,
f) Kanatlı kesimhaneleri,
 
3. Yenilenebilir enerji üretim tesisi
 
4. Su ürünleri yetiştiriciliği;
 
5. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması;
a) Hayvansal orijinli gübre,
b) Bitkisel orijinli gübre,
 
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/25)
Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilmektedir.
Yeni yatırım ve kapasite artırımı başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamamakla birlikte tamamlama ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden ibaret olabilmektedir. Proje kapsamında yer alabilecek tarım makineleri Uygulama Rehberi’nde yer alacaktır.
 
Yatırım konuları:
a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
c) Bilişim sistemleri ve eğitimi,
ç) El sanatları ve katma değerli ürünler,
d) İpek böceği yetiştiriciliği,
e) Su ürünleri yetiştiriciliği,
f) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,
g) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları,

Uygulama Rehberine Ulaşmak İçin Tıklayınız.