%50 HİBE DESTEĞİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI !

Konu ile ilgili uzman çalışma arkadaşlarımızdan bilgi almak isterseniz İLETİŞİM sayfamızdaki formu doldurabilirsiniz.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı - Bireysel Sulama Sistemleri %50 Hibe Desteği
 
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin desteklenmesi hakkında uygulama rehberi 28 Ocak 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Uygulama rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Hibe desteği kapsamında, Bakanlık tarafından belirtilen şartları taşıyan ve başvurusu kabul edilen üreticilerimize, mal alım tutarının KDV hariç %50’si tutarında maddi destek verilmektedir.
 
Başvurularınızı 31 Mart 2019 tarihine kadar Tarım İl Müdürlüklerine yapabilirsiniz.
 
 
HİBE DESTEĞİ İÇİN ÖN ŞARTLAR:
 
Uygulama rehberi göz önüne alınarak hazırlanmış olan, "Hibe desteği başvurusu için gerekli olan belge listesini" aşağıda bulabilirsiniz.
 
%50 HİBELİ TAMBURLU SULAMA MAKİNESİ BAŞVURULARI İÇİN İSTENEN BELGELER VE ŞARTLAR
 
Güncel ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi ) belgesi
Nüfus cüzdan fotokopisi (Gerçek kişiye / Tüzel kişilik adına yetkilendirilen kişiye ait.)
Hibe başvuru formu (sezer tarım tarafından hazırlanacak)
Tapu fotokopisi (Minimum 20 dekar)
Ticaret sicil gazetesi (Tüzel kişilik başvuruları için, kuruluş ana sözleşmesinde tarımsal faaliyette bulunabileceğine dair ifadeyi içeren.)
İmza sirküleri (Tüzel kişiliklerde yetkilendirilen kişiye ait.)
Yetkili kurur kararı (Tüzel kişiliğin başvuru için aldığı)
Hibe başvurusu 1. derece yakını adına yapılacaksa noter onaylı vekaletname,
Su kaynağı belgesi (Yer üstü su kaynağı kullanım izni / tahsis belgesi veya yeraltı suyu kullanma belgesi - parsel no ve arazi sahibinin ismi ile uyumlu olacak - veya sulama birliği veya kooperatifinden su kullanım izin belgesi)
Sulama Suyu Analiz Raporu (Son 5 yıl içinde yetkili laboratuvardan alınmış olacak)
Toprak Fiziksel Analiz Raporu (Son 5 yıl içinde yetkili laboratuvardan alınmış olacak)
Varsa – Genç çiftçi, iyi tarım uygulayıcısı, organik tarım müteşebbisi, şehit/gazi yakını olduğunu gösterir belge,
Arazi kiralıksa, Kiralama Belgesi (Tamburlu sulama için en az 5 yıllık kiralama olacak),
Muvafakatname (Hisseli Arazi Başvuruları için diğer hissedarlardan alınacak Muvafakat ve Taahhüt beyanı)
Başvuru yapılan parsel için Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatifinden, “Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi kapsamında son 5 yılda sulama amaçlı kredi kullanmadığına dair yazı.
Tedarikçi ile yapılacak uygulama sözleşmesi (Sezer tarım tarafından hazırlanacak)
Sulama projesi (Sezer tarım tarafından hazırlanacak)
Basınçlı sulama sistemi bilgi formu (Sezer tarım tarafından hazırlanacak)
Sezer’den alınacak tamburlu sulama makinesine ait teknik şartname (Sezer tarım tarafından hazırlanacak)
Projeyi hazırlayan yetkili Ziraat Mühendisinin diploma ve Ziraat Odası kayıt belgesi sureti. (Sezer tarım tarafından hazırlanacak)
 
NOT: 
 
Hibe başvurusu için yatırımcının son 10 yılda, başvuru yapılan parsel için sulama desteğinden yararlanmamış olması gerekmektedir.
 
Yatırımcı tarafından daha önce parselin bir kısmı için sulama hibe desteği veya tarımsal kredi kullanılması durumunda, parselin kalan kısmı için başvuru yapılabilmektedir.
 
Son Başvuru tarihi: 01 Mart 2019 mesai bitimine kadardır.
 
Başvurular İl Gıda Tarım ve Hay. Müdürlüğü’ne başvuru sahibi tarafından şahsen veya vekaletname verdiği kişi tarafından yapılacaktır.