Dil Seçeneği

  • Bayi Girişi
  • Kullanıcı Adı
  • Şifre

Yatırımlarınız IPARD ile Hayat Bulsun

 Süt üreten tarımsal işletmeler ile kırmızı et üreten tarımsal işletmeler kapsamında yapılacak yatırımlarınız Sezer Tarım ile hayat buluyor.

 Sezer Tarım, bugüne kadar gerçekleştirdiği 125'in üzerindeki IPARD projesinden güç alarak, uzman ekibi ve deneyimli personeli ile IPARD projelerinde yatırımcılara hizmet vermeye devam ediyor.

 IPARD Programı Nedir ?

 Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı  sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

 

 IPARD’ın Amacı Nedir?

 Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) oluşturmuştur. IPA desteği, beş bileşeni  içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir.

Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Programı) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

NOT: IPARD Programına www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.